CRC: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

19-06-2020 14:25:00+07:00
19/06/2020 14:25 0
  •  

CRC: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200619_20200619 - CRC - CBTT thoi gian dia diem va link tai lieu DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang