CREE1905: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CREE1905

01-06-2020 15:38:00+07:00
01/06/2020 15:38 0
  •  

CREE1905: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CREE1905

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CREE04MBS19CE (mã CK: CREE1905) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200601_20200601 - CREE1905 - QD huy niem yet CW.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang