CREE1905: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE1905

02-06-2020 13:33:00+07:00
02/06/2020 13:33 0
  •  

CREE1905: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE1905

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE04MBS19CE (mã CK: CREE1905) của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200602_20200602 - CREE1905 - TB ngay dkcc thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang