CVS: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

17-06-2020 17:40:00+07:00
17/06/2020 17:40 0
  •  

CVS: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_202001617-CVS -Thu moi DHCD 2020.pdf
20200618_20200617-CVS -CBTT DHCD 2020.pdf
20200618_20200617-CVS_Chuong trinh DHCD 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang