ĐHĐCĐ bất thường Eximbank lại thất bại

30-06-2020 14:44:15+07:00
30/06/2020 14:44 1
  •  

ĐHĐCĐ bất thường Eximbank lại thất bại

Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào sáng nay (30/06) bất thành, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 ngay trong chiều cùng ngày.

Đại hội bất thường này được tổ chức nhằm thông qua một số vấn đề của năm tài chính 2019 bị trì hoãn theo thư kiến nghị của cổ đông SMBC. Tuy nhiên, Đại hội bất thường vẫn không thể diễn ra khi tỷ lệ tham dự có quyền biểu quyết chỉ đạt 51.92%.

Tính đến 14h30, chỉ có 129 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 638 triệu cp có quyền biểu quyết, tương đương 51.92% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, căn cứ quy định pháp luật và điều lệ Ngân hàng, tổng số cổ đông dự họp thấp hơn 65%, Đại hội không thể thực hiện được.

Theo thư kiến nghị của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nắm 15% vốn tại Eximbank, SMBC đã nhiều lần đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bàn về một số vấn đề của Ngân hàng nhưng chưa được giải quyết. 

Ngày 26/08/2019, SMBC đã có văn bản yêu cầu Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xem xét cắt giảm quy mô HĐQT và việc từ chức của ông Yasuhiro Saitoh khỏi vị trí Thành viên HĐQT Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các Ủy ban của HĐQT.

Cụ thể, SMBC đề nghị giảm số lượng thành viên HĐQT từ 11 người xuống còn 7 người và ông Yasuhiro Saitoh cũng sẽ từ chức khỏi các vị trí thành viên HĐQT của Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các ủy ban HĐQT.

Theo SMBC, HĐQT của Eximbank hiện có 10 thành viên gồm cả ông Yasuhiro Saitoh. Với cơ cấu như vậy thực tế cho thấy liên tục có mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên HĐQT. Các thành viên không thể hợp tác tốt với nhau vì hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Do đó, SMBC yêu cầu cần để các cổ đông xem xét lại liệu cơ cấu HĐQT hiện tại của Ngân hàng có tạo ra được kết quả kinh doanh đáp ứng được kỳ vọng hay không, còn thích hợp hay không hay việc cắt giảm xuống 7 thành viên sẽ mang lại lợi ích tốt hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

Nếu các cổ đông đồng ý việc cắt giảm quy mô HĐQT là cần thiết có thể xem xét các phương án như bỏ phiếu tín nhiệm. SMBC nêu rõ với vai trò là cổ đông sở hữu trên 10% vốn cổ phần của ngân hàng, SMBC hoàn toàn có quyền được triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong văn bản gửi Eximbank.

Ngày 18/09/2019, nhóm cổ đông VOF Investment Limited, Mr Exim Investments Limited và Education Management Holidings Limites cũng đã gửi văn bản yêu cầu Eximbank không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2019, mà tập trung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời gian sớm nhất có thể để tái cơ cấu HĐQT.

Tiếp tục đến ngày 19/09/2019, nhóm cổ đông nắm giữ nắm giữ 10.36% cổ phần phổ thông của Eximbank gồm bà Ngô Thu Thúy, ông Trần Công Cận và cổ đông Lafelle Limited gửi văn bản yêu cầu Eximbank suy xét cẩn trọng việc nên hay không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong thời điểm các cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung.

Sau đó, ngày 25/09/2019, Eximbank đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 mà tập trung cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Tuy nhiên, đến ngày 28/04/2020, nhóm cổ đông SMBC tiếp tục gửi kiến nghị thư yêu cầu Eximbank phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các vấn đề đã được nêu tại thư ngày 26/08/2019 chứ không thể được quyết định thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Tại kiến nghị thư này, phía SMBC cho biết việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường mà SMBC yêu cầu thuộc vể năm tài chính 2019 nhưng chưa được giải quyết và bị trì hoãn trong thời gian dài. Do đó, việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để giải quyết các vấn đề này là nhu cầu cấp thiết nhằm giải quyết xong vấn đề của năm tài chính 2019 trước khi chuyển qua xem xét vấn đề năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 là điều cần thiết.

Phía SMBC khẳng định với những quy định hiện hành của pháp luật tại Việt Nam và Điều lệ Eximbank, không có trường hợp nào HĐQT Eximbank có quyền từ chối kiến nghị của SMBC và phải đưa nội dung kiến nghị đó vào dự thảo của ĐHĐCĐ thường niên thế nhưng trên thực tế những kiến nghị này chưa từng được đưa vào dự thảo Đại hội thậm chí còn bị từ chối bởi HĐQT.

SMBC cho rằng quyền xem xét bỏ phiếu về các vấn đề mà cổ đông muốn thảo luận trong chương trình họp đã bị vi phạm.

Và việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 lần này được quyết định sau khi nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông lớn Eximbank là cổ đông chiến lược SMBC hiện đang nắm 15% vốn tại Eximbank.

Quang cảnh ĐHĐCĐ bất thường 2019 của EIB chiều ngày 30/06

SMBC có quyền yêu cầu HĐQT Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Trước những ý kiến của các nhóm cổ đông, nguyên Chủ tịch HĐQT Eximbank – ông Cao Xuân Ninh đã có văn bản trả lời nhóm SMBC, HĐQT xác nhận SMBC có quyền yêu cầu HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và điều lệ của Eximbank. HĐQT cũng nhận thức rõ sự cần thiết của việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung của kế hoạch hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. 

Eximbank giải thích nguyên nhân thực sự dẫn đến việc tổ chức các lần Đại hội không thành công là do các cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung. Điều này chưa được giải quyết khiến cho việc tổ chức Đại hội lại một lần nữa làm lãng phí vô ích về thời gian và ngân sách hoạt động của Ngân hàng và tổn hại đến hình ảnh của Ngân hàng trước xã hội, cũng như có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Ngân hàng.

Bổ sung Điều lệ Eximbank về người đại diện theo pháp luật

Theo như kế hoạch tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, Eximbank cũng muốn trình thay đổi một số Điều lệ Ngân hàng. Trong đó, có bổ sung điều lệ về người dại diện theo pháp luật của Eximbank.

Theo Điều lệ hiện tại, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Eximbank đề xuất sửa đồi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thòi gian khuyết chức danh Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang