ĐHĐCĐ Cotec Land: Lên kế hoạch thoát lỗ trong năm 2020

29-06-2020 14:53:42+07:00
29/06/2020 14:53 0
  •  

Bài cập nhật

ĐHĐCĐ Cotec Land: Lên kế hoạch thoát lỗ trong năm 2020

Chiều ngày 29/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotec Land, HOSE: CLG) đã được tiến hành. Tại Đại hội, CotecLand trình cổ đông thông qua kế hoạch thoát lỗ trong năm 2020 với chỉ tiêu lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng. Đại hội lần này sẽ thực hiện bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐHĐCĐ thường niên của Cotec Land chiều ngày 29/06/2020

Lên kế hoạch thoát lỗ trong năm 2020

Năm 2019, Cotec Land mang về 156 tỷ đồng tổng doanh thu (hợp nhất), sụt giảm 40% so với năm trước và chỉ thực hiện 55% kế hoạch cả năm. Lỗ sau thuế của Công ty trong năm qua đạt 209 tỷ đồng - đây là năm đầu tiên Công ty báo lỗ kể từ khi niêm yết. Qua đó, Công ty trình không trích quỹ khen thưởng cũng như chia cổ tức 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo nguyên nhân CLG đưa ra do trong năm 2019 Công ty phải thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính tại các công ty con để cơ cấu nợ vay, cũng như đánh giá lại một số khoản mục phải thu khó đòi và đưa vào dự phòng chi phí trong quá trình hoạt động dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ.

Với nhiều tồn đọng còn lại trong năm 2019, cùng với những khó khăn chung của thị trường do dịch bệnh Covid-19, năm 2020 Cotec Land tiếp tục đặt mục tiêu kinh doanh khiêm tốn dù kỳ vọng sẽ thoát lỗ. “Chủ yếu, Công ty sẽ giải quyết các dự án còn tồn đọng về vấn đề thủ tục quyết toán, thu hồi công nợ cũng như tiếp tục triển khai thi công dự án Bệnh viện Nghệ An, thi công dự án Khu dân cư Phú Xuân và một số dự án khác ở Bình Dương, Vũng Tàu…”, ông Nguyễn Thế Thanh - Chủ tịch HĐQT của Cotec Land trình bày với cổ đông.

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) 2020 của CotecLand
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CLG

Mới đây, cổ phiếu CLG của Cotec Land đã bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2020. Cụ thể, cổ phiếu CLG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch khi chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Bên cạnh đó, Sở Giao dịch TP.HCM cho biết, căn cứ giải trình của Công ty, Sở sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Nguyên nhân khiến CLG rơi vào diện kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 ghi nhận âm 208 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 âm 201 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019. Đồng thời, Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh, nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Thảo luận

Ước tính kết quả kinh doanh quý 2?

Chủ tịch HĐQT: Sẽ thông báo đến cổ đông sau khi ra báo cáo quý 2.

Việc Công ty mẹ Cotec chuyển nhượng vốn của CLG cho đối tác dự kiến đến khi nào hoàn tất?

Chủ tịch HĐQT: Hiện nay việc này chưa xong, sẽ thông báo đến cổ đông sau khi hoàn tất.

Động lực nào để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020?

Chủ tịch HĐQT: Chủ yếu là các dự án an sinh xã hội như bệnh viện, dự kiến thời gian tới sẽ phát triển đến Long An, Phan Thiết, Khánh Hòa. Dự án cụ thể thì Công ty sẽ công bố sau.

Chia sẻ thêm về định hướng hoạt động của Công ty đến năm 2025?

Chủ tịch HĐQT: Ngoài dự án an sinh xã hội đã nêu ở trên thì có dự án về dân cư. Dự tính của Công ty sẽ phát triển 2 dự án tương đối lớn, một ở miền Bắc và một ở miền Nam.

Công ty sẽ dựa trên thế mạnh là các dự án bệnh viện, điều mà ít doanh nghiệp bất động sản nào hoàn thành được tất cả các giai đoạn như Cotecland để có thể tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh mới.

Đến 16h30 tất cả các tờ trình được thông qua và đại hội kết thúc.

Trong Đại hội lần này, ông Đào Đức Nghĩa, ông Nguyễn Thế Thanh, ông Nguyễn Văn Hiếu đã được bầu làm Thành viên HĐQT; bà Đào Thụy Thanh Hằng, ông Trương Quý Phước và ông Trần Văn Nhật đã được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang