ĐHĐCĐ Eximbank lần 1 bất thành

30-06-2020 09:16:41+07:00
30/06/2020 09:16 0
  •  

BÀI CẬP NHẬT

ĐHĐCĐ Eximbank lần 1 bất thành

Sáng ngày 30/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) được tổ chức nhằm trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2020, mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC, tập trung xử lý gần 75 triệu cp STB để thu hồi nợ trong năm 2020 và bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới...

Ông Trần Ngọc Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cho biết, tính đến 9h37 phút, chỉ có 133 cổ đông tham dự, đại diện cho 17.54%, tương đương 215.58 triệu cp. Như vậy, ĐHĐCĐ lần 1 Eximbank đã không thể tổ chức.

Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9h37p
Cổ đồng EIB tiến hành làm thủ tục để dự họp

Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025)

Eximbank cũng sẽ trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025). Đồng thời trình cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII là 11 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII dự kiến là 3 thành viên.

Ngày 25/06/2020 vừa qua, HĐQT đã tổ chức họp HĐQT, chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã thông qua bầu ông Yasuhiro Saitoh - hiện đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thay ông Cao Xuân Ninh.

Tại ĐHĐCĐ lần này, Eximbank cũng muốn trình ĐHĐCĐ thay đổi một số Điều lệ Ngân hàng. Cụ thể, theo Điều lệ hiện tại Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Eximbank đề xuất sửa đồi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

Muốn mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC trong năm 2020

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Eximbank dự kiến lợi nhuận trước thuế và trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC đạt 1,918 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế là 1,318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 176,000 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147,800 tỷ đồng, tăng 6%. Tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn để duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ cấp tín dụng đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 122,275 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019, số dư nợ trên đã bao gồm dư nợ vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Eximbank cũng sẽ tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của NHNN.

Tập trung xử lý gần 75 triệu cp STB để thu hồi nợ

Theo báo cáo của BKS, hầu hết tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19 và Thông tư 16 ngoại trừ hai chỉ tiêu là tỷ lệ cho vay chứng khoán/tổng nợ và có các khoản tín dụng cấp cho đối tượng hạn chế cấp tín dụng.

Theo báo cáo, tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán/tổng dư nợ của Eximbank tại thời điểm 31/12/2019 là 6.04%, cao hơn so với mức quy định tối đa theo Thông tư 36 là 5%, chủ yếu là 7 khách hàng quá hạn thế chấp cổ phiếu STB vay mua cổ phiếu EIB, với tổng dư nợ là 746 tỷ đồng.

Ngày 02/10/2019, NHNN cũng đã có công văn chấp thuận cho Eximbank được xử lý tài sản đảm bảo là hơn 74.9 triệu cp STB để thu hồi nợ vay theo quy định, do đó năm 2020, Eximbank sẽ tập trung xử lý khoản nợ này.

Đồng thời, Eximbank hiện đang có 14 khoản vay dư nợ 4.23 tỷ đồng (bao gồm 9 khoản tín chấp dư nợ 0.97 tỷ đồng, 4 khoản thế chấp lãi suất ưu đãi 3.02 tỷ đồng và 1 khoản vay cầm cố 0.24 tỷ đồng) và 335 khoản thẻ tín dụng tín chấp dư nợ 3.56 tỷ đồng cấp cho các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng.

Không chia cổ tức năm 2018 và 2019

Theo tài liệu, TCTD được NHNN chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán. Eximbank đã được NHNN chấp thuận gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với vác trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở về trước. Và các trái phiếu này đến cuối năm 2018 và 2019 chưa được thanh toán hết. Do đó, Eximbank sẽ trình cổ đông không chia cổ tức cho năm 2018 và năm 2019.

HĐQT Eximbank sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận đầu tư dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TPHCM theo phương thức Eximbank góp giá trị quyền sử dụng đất, nhà đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và thực hiện phân chia sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian qua, Eximbank đã có văn bản gửi NHNN xin ý kiến về phương thức góp giá trị quyền sử dụng đất và phân chia sản phẩm nhưng NHNN vẫn chưa cho ý kiến. Vì vậy, trong trường hợp NHNN không đồng ý cho Eximbank đầu tư với phương thức trên thì chấp thuận cho đầu tư bằng nguồn vốn của Eximbank, phần diện tích không sử dụng hết sẽ cho thuê theo quy định pháp luật.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang