ĐHĐCĐ Nam A Bank: Dự kiến tăng vốn lên mức 7,000 tỷ đồng, niêm yết HOSE trong năm 2020

27-06-2020 12:42:24+07:00
27/06/2020 12:42 0
  •  

ĐHĐCĐ Nam A Bank: Dự kiến tăng vốn lên mức 7,000 tỷ đồng, niêm yết HOSE trong năm 2020

Sáng ngày 27/06/2020, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, OTC: NamABank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1,000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 7,000 tỷ đồng và niêm yết trên HOSE trong năm 2020…

ĐHĐCĐ NamABank được tổ chức sáng ngày 27/06/2020.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2020 đạt 1,000 tỷ đồng 

NamABank đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 1,000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 116,000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 92,000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 82,000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Kế hoạch và kết quả thực hiện lợi nhuận trước thuế của NamABank qua các năm. Đvt: Tỷ đồng

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14.65%. Nguồn vốn thực hiện dựa trên lợi nhuận chưa chia tính đến 31/12/2019 là 622 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức và lợi nhuận giữ lại thực tế phụ thuộc vào vốn cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức theo theo quy định, nhưng tổng mức lợi nhuận chia cổ tức không vượt quá 570 tỷ đồng. Số tiền còn lại sau khi chia cổ tức sẽ được đưa vào lợi nhuận giữ lại.

Tăng vốn điều lệ lên mức 7,000 tỷ đồng

Trong năm 2019, NamABank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ đợt 1 từ mức 3,353 tỷ đồng lên 3,890 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Hiện NamABank đã hoàn tất thủ tục pháp lý cho việc tăng vốn từ 3,890 tỷ đồng lên mức 5,000 tỷ đồng và dự kiến hoàn tất trong quý 3/2020.

Trong năm 2020, ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức dự kiến 5,000 tỷ đồng (sau khi tăng vốn thành công đợt 2/2019) lên mức 7,000 tỷ đồng thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2019 và phát hành riêng lẻ.

Về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, NamABank dự kiến phát hành 57 triệu cp, tương đương giá trị theo mệnh giá dự kiến là 570 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện so với vốn điều lệ cuối năm 2019 là 14.65% và 11.4% so với sau khi tăng vốn điều lệ đợt 2/2019.

Đối với chào bán riêng lẻ, NamABank dự kiến phát hành 143 triệu cp, tương đương giá trị theo mệnh giá phát hành là 1,430 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện so với cuối năm 2019 là 36.76% và do với sau khi tăng vốn đợt 2/2019 là 28.6%.

Việc tăng vốn 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả tăng vốn của đợt 2/2019.

Dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2020

Do nhiều yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết, hiện tại NamABank đã thực hiện gửi hồ sơ đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của NamABank, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục niêm yết chứng khoán. ĐHĐCĐ đã thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của NamABank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) chậm nhất đến ngày 31/12/2020.

Giảm mức vốn góp tại Công ty AMC, mua cổ phần Công ty tài chính

Hiện, Công ty AMC đang hoạt động dưới hình thức công ty con của NamABank, tuy nhiên theo Công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trường hợp Công ty AMC hoạt động như 1 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì phải thực hiện giảm mức vốn góp, mua cổ phần hiện tại để AMC thành doanh nghiệp góp vốn, mua cổ phần, không phải là công ty con, công ty liên kết của NamABank.

Do đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi hình thức tổ chức của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á (Công ty AMC). Trong đó, giảm mức vốn góp của NamABank tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn, sau khi được NHNN chấp thuận.

NamABank cũng dự định góp vốn, mua cổ phần của Công ty tài chính với vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn do HĐQT quyết định.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang