ĐHĐCĐ Sacombank: Mục tiêu xử lý 11,000 tỷ đồng nợ xấu năm 2020

05-06-2020 09:14:58+07:00
05/06/2020 09:14 7
  •  

BÀI CẬP NHẬT

ĐHĐCĐ Sacombank: Mục tiêu xử lý 11,000 tỷ đồng nợ xấu năm 2020

Sáng ngày 05/06/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Các tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2020, kết quả và phương án phân phối lợi nhuận 2019 đều được cổ đông thông qua.

Thảo luận:

11,000 tỷ đồng nợ xấu sẽ được xử lý trong năm 2020

Kế hoạch kinh doanh 2020 vì sao lại giảm?

Ông Dương Công Minh: Trong điều kiện dịch bệnh khắc phục được, ngân hàng sẽ điều chỉnh kế hoạch. Từ đầu năm đến nay các chỉ tiêu của STB đều vượt so với cùng kỳ 2019. Thu nhập sẽ hạch toán vào lợi nhuận một phần, phần còn lại sẽ đưa vào các quỹ dự phòng. 5 tháng đầu năm 2020 kết quả kinh doanh đều cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm: Hiện Sacombank đang cơ cấu lại nợ cho khách hàng, dư nợ cơ cấu không được trích dự thu, phải chuyển qua thoái thu, HĐQT đã trình lợi nhuận chỉ giảm 20% trong năm nay, nhưng phấn đấu đạt được kết quả bằng với năm trước.

Mục tiêu xử lý nợ xấu cho năm 2020?

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm: 11,000 tỷ đồng nợ xấu sẽ được xử lý trong năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm, doanh số đã đấu giá thành công là trên 9,700 tỷ đồng, thực thu tiền mặt là 1,800 tỷ đồng, từ giờ đến cuối năm sẽ thu phần còn lại. 7 tháng tới chắc chắn con số thu hồi nợ xấu sẽ vượt xa so con số kỳ vọng 11,000 tỷ đồng.

Bán tài sản thế chấp tại KCN Phong Phú, HĐQT KCN Phong Phú có ủy quyền cho Sacombank sở hữu tài sản thế chấp này. Ủy quyền HĐQT KCN Phong Phú có còn hiệu lực không?

Ông Nguyễn Miên Tuấn: Khách hàng của KCN Phong Phú ủy quyền toàn bộ cho STB xử lý nợ xấu. Đã nhiều lần thông báo bán đấu giá tài sản đó. Trong quá trỉnh xử lý có nhiều vấn đề tồn đọng. UBND TP đã yêu cầu STB tạm dừng việc bán đấu giá. STB vẫn đang chờ sự cho phép trở lại của UBND TP.

Kỳ vọng năm 2023 Sacombank sẽ thoát được cảnh tái cơ cấu và chia được cổ tức

Giá cổ phiếu của Sacombank vì sao cứ giảm dần trong khi ngân hàng báo lãi về hàng năm càng tăng?

Ông Nguyễn Miên Tuấn: Thực tế giá cổ phiếu STB trong thời gian qua dao động quanh 10,000 đồng/cp. TTCK Việt Nam năm qua không được tốt đã ảnh hưởng đến cổ phiếu nhóm Ngân hàng và Sacombank.

STB đang giao dịch dưới giá trị sổ sách. Đây cũng là cơ hội cho cổ đông muốn tham gia lâu dài với ngân hàng.

Tỷ lệ hệ số CAR tính đến hiện tại?

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm: STB đã hoàn tất các hệ thống, quy trình theo Thông tư 13 và Thông tư 41. Tính hệ số CAR theo thông tư mới cũng đã đáp ứng và vượt.

Năm nay không chia cổ tức, nhưng năm sau chỉ cần chia cổ tức 3-5% là được. HĐQT có ý kiến gì về cổ tức?

Ông Nguyễn Miên Tuấn: STB nhiều năm qua không chia cổ tức. Năm nào cổ đông cũng đặt vấn đề này, HĐQT rất thấu hiểu. Đã đề xuất NHNN cho phép STB được chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng đến nay NHNN chưa thông qua.

Lợi nhuận giữ lại 4,500 tỷ và hợp nhất là 5,400 tỷ đồng chưa chi trả. Trong những năm tới cổ đông sẽ hưởng bù phần đó.

Ông Dương Công Minh: Hiện nay, lợi nhuận trích quỹ đã hơn 4,000 tỷ đồng, NHNN cho phép thì mới được chia cổ tức. HĐQT cũng rất muốn được chia cổ tức, bởi nhờ đó mà cổ phiếu mới tăng giá và HĐQT mới có tiền để tiêu dùng. STB sẽ tiếp tục xin NHNN chia cổ tức.

HĐQT đang ở thế “trên đe dưới búa”, HĐQT cũng chịu áp lực rất lớn, hy vọng đến năm 2023, NHNN và STB sẽ không bị cổ đông chất vấn vấn đề cổ tức nữa. Trong thời gian 5 năm, hy vọng đến năm 2023 Sacombank sẽ thoát được cảnh tái cơ cấu, sẽ chia được cổ tức cho cổ đông.

Lợi nhuận trước thuế 5 tháng đầu năm đạt 1,303 tỷ đồng

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng Giám đốc Sacombank cho biết năm 2019, Ngân hàng đã trích lập/phân bổ chi phí xử lý tài sản tồn đọng trong năm gần 4,400 tỷ đồng, lũy kế từ thời điểm triển khai Đề án là 6,200 tỷ đồng (vượt 158.9% tiến độ).

Ngân hàng cũng đã xử lý, thu hồi nợ xấu, giảm thiểu tài sản không sinh lời. Doanh số thu hồi và xử lý nợ trong năm 2019 hơn 18,400 tỷ đồng, trong đó thuộc Đề án tái cơ cấu là 12,409 tỷ đồng, nâng tổng số lũy kế thu hồi và xử lý lên 38,346 tỷ đồng. Tài sản tồn đọng giảm 35.6% so với cuối năm 2016, hiện chiếm tỷ trọng 13.8% tổng tài sản.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của Sacombank tăng 5.23%. Nguồn vốn huy động tăng 4.96%, trong đó từ tổ chức và dân cư tăng 5%. Dư nợ tín dụng tăng 4.8%. Sacombank đã hỗ trợ dịch bệnh, miễn giảm lãi dư nợ gần 12,000 tỷ đồng, tương đương 12,000 khách hàng.

Về doanh số thu hồi và xử lý nợ trong 5 tháng đầu năm, Sacombank cũng đã xử lý được 9,475 tỷ đồng, thực thu gần 2,000 tỷ đồng, doanh số còn lại thu theo tiến độ từ giờ đến cuối năm. Trong đó nợ xấu trong Đề án là 8,930 tỷ đồng, nâng tổng số lũy kế thu hồi nợ lên 39,594 tỷ đồng.

Đã trích lập dự phòng được 1,700 tỷ đồng, lũy kế tại Đề án triển khi đã trích lập gần 18,000 tỷ đồng. Sau trích lập đã phân bổ, xử lý tài sản tồn đọng trong 5 tháng là 1,689 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,303 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn 2.5% và nợ xấu ở mức 2%.

Đến năm 2023 sẽ lấy lại vị thế top ngân hàng thương mại hàng đầu 

Tại Đại hội, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết sau gần 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Sacombank đã có cải thiện đáng kể.

Số lượng khách hàng tăng từ 3.6 triệu khách hàng lên gần 6 triệu khách hàng, tăng bình quân 17.5%/năm. tổng tài sản tăng từ 332,000 tỷ đồng lên 453,000 tỷ đồng, tăng bình quân 11%/năm. Số lượng nhân viên tăng từ 17,000 nhân viên lên 19,000 nhân viên, bình quân nhân tăng 4%/năm. Lợi nhuận trước thuế từ 156 tỷ đồng (2016) tăng lên 3,217 tỷ đồng (năm 2019). Lợi nhuận trước thuế/nhân viên tăng từ 9.6 triệu đồng/nhân viên lên 196 triệu đồng/nhân viên. Xử lý cơ bản nợ tồn đọng và nợ xấu. Tỷ trọng tài sản tồn đọng kéo giảm từ 29.3% xuống còn 13.8%. Chỉ số ROA tăng từ 0.03% lên 0.57%, ROE bình quân tăng từ 0.4% lên 9.56%.

"Lộ trình đề án tái cơ cấu của Sacombank là 10 năm, nhưng chúng tôi tin rằng đến năm 2023, Sacombank sẽ trở lại vị thế top ngân hàng thương mại hàng đầu", ông Minh cho biết.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Sacombank tổ chức sáng ngày 05/06/2020

Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến, nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quầy lấy mã QR Code của cổ đông tại Đại hội.

Kế hoạch lãi trước thuế 2020 đạt 2,573 tỷ đồng, thêm vốn cho ngân hàng con tại Lào

Năm 2020, Sacombank dự kiến lãi trước thuế hợp nhất đạt 2,573 tỷ đồng, giảm 20% so với kết quả năm 2019. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 498,400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. 

Sacombank xây dựng mục tiêu tổng nguồn vốn huy động đạt 457,200 tỷ đồng, trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 452,400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019. Mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 329,400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Theo Sacombank, với vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 dự kiến là 28,395 tỷ đồng, Ngân hàng sẽ chi 785 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định và sử dụng 18,154 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh sinh lời. Ngoài ra, Ngân hàng dự kiến bổ sung vốn có giá trị 214 tỷ đồng cho ngân hàng con tại Lào trong năm 2020.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ gần 3,037 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018. Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối đạt gần 2,366 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank dự kiến trích lập 723 tỷ đồng vào các quỹ và giữ lại hơn 1,643 tỷ đồng. Sau khi phân phối, lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019 của Sacombank tăng lên mức gần 4,456 tỷ đồng.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang