ĐHĐCĐ TAC: Hoãn sáp nhập với KIDO

12-06-2020 11:15:03+07:00
12/06/2020 11:15 2
  •  

Bài cập nhật

ĐHĐCĐ TAC: Hoãn sáp nhập với KIDO

Việc sáp nhập vào KIDO của CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) sẽ được trình tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 8.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 được công bố trên website của TAC, HĐQT TAC dự kiến trình cổ đông thông qua phương án sáp nhập TAC vào Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC). Tuy nhiên vào phút chót, nội dung này không được trình cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên của TAC tổ chức sáng ngày 12/06, ông Trần Lệ Nguyên - Thành viên HĐQT TAC, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành KDC thay mặt Tập đoàn KIDO nói về định hướng cho hoạt động của TAC:

"Trước đó ngày 09/06, ĐHĐCĐ thường niên của KDF đã thông qua sáp nhập KDF vào Tập đoàn Kido (KDC), và định hướng của TAC đợt này cũng sẽ sáp nhập vào KDC nhưng do Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (HOSE: VOC) có vốn Nhà nước đang sở hữu 27% vốn tại TAC nên không thể biểu quyết việc sáp nhập TAC vào KDC trong ĐHĐCĐ thường niên đợt này. Do đó, TAC sẽ có ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 7 hoặc tháng 8 sau khi Nhà nước thoái 36% vốn khỏi VOC thì mới có thể thông qua phương án sáp nhập."

Ông Trần Lệ Nguyên - Thành viên HĐQT TAC, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành KDC thay mặt Tập đoàn KIDO phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TAC

ĐHĐCĐ đã thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TAC với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 4,558 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế được TAC kỳ vọng ở mức 193 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả của năm 2019.

Với mục tiêu lợi nhuận trên, cổ đông cũng đã chấp thuận mức cổ tức 20% cho năm 2020 mà HĐQT TAC đề ra.

Ngoài mức chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt (2,000 đồng/cp) năm 2019, cổ đông cũng đã thông qua mức chia cổ tức đặc biệt là 75% bằng tiền mặt (7,500 đồng/cp).

ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chi trả cổ tức đặc biệt và thời gian chi trả cổ tức đặc biệt.

Nói thêm về việc chia cổ tức đặc biệt 75% cho cổ đông, theo ông Trần Lệ Nguyên: “Nếu TAC sáp nhập vào Tập đoàn KIDO, những hiệu quả và thặng dư sẽ chia lại hết cho tất cả các cổ đông TAC và đặc biệt sau khi sáp nhập, Tập đoàn KIDO sẽ có KDFTAC để quay lại ngành cốt lõi như trước đây. Tuy nhiên, với ngành dầu có margin rất thấp, nên hiệu quả không đạt được cao như ngành bánh kẹo nhưng việc hợp tác liên doanh với Vinamilk thì 3 mảng kem, sữa và dầu ăn trên 1 triệu điểm bán hàng sẽ giảm bớt kênh logistics. Đáng chú ý, không những TAC mà sắp tới có cả VOC cũng sẽ sáp nhập nằm trong kế hoạch năm nay”.

Năm 2019, TAC ghi nhận 4,142 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2018 trong khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 171 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018.

So với kế hoạch năm 2019, TAC vượt 7% chỉ tiêu về doanh thu thuần và 25% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Kết thúc Đại hội, tất cả nội dung tờ trình đều được cổ đông thông qua. 

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang