Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tuần đầu tháng 7?

28-06-2020 15:00:00+07:00
28/06/2020 15:00 3
  •  

Doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tuần đầu tháng 7?

Trong tuần từ ngày 29/06 - 03/07, có đến 34 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) với tỷ lệ 20% và CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) với tỷ lệ 18%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 29/06 - 03/07/2020

Trong quý 1 vừa qua, VNR ghi nhận 413 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 55% và giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 năm qua (kể từ năm 2010), VNR luôn đều đặn chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt 15%.

Tỷ lệ chia cổ tức của VNR qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với VBC, Công ty mang về 211 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 12% và 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong những năm qua, VBC cũng đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt đến 32%.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang