DPM: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19-06-2020 16:00:00+07:00
19/06/2020 16:00 0
  •  

DPM: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200619_20200619 - DPM - Bien ban va nghi quyet hop DHDCD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang