DPM: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

19-06-2020 15:59:00+07:00
19/06/2020 15:59 0
  •  

DPM: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo thay đổi thành viên HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200619_20200619 - DPM - Cong bo thong tin thay doi thanh vien HDQT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang