DTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

09-06-2020 16:36:00+07:00
09/06/2020 16:36 0
  •  

DTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTB của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, số 261 Hoàng Văn Thụ, phường 1. TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
          - Nội dung họp: TCPH thông báo cụ thể trong thư mời họp.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang