DTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

15-06-2020 14:09:00+07:00
15/06/2020 14:09 0
  •  

DTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200615_20200615 - DTT - Bien ban va NQ DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang