Dự kiến giảm 10 - 30% mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

25-06-2020 13:20:49+07:00
25/06/2020 13:20 0
  •  

Dự kiến giảm 10 - 30% mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Đây là nội dung Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Phí sử dụng đường bộ được đề xuất giảm còn 70 - 90% mức thu hiện nay

Theo đó, xe ô tô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 293/2016 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ) nộp phí bằng 70 – 90% mức thu hiện nay. Cụ thể, xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại biểu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016. Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu quy định.

Biểu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016 có mức thu tháng từ 130.000 đồng đến 1,43 triệu đồng; 3 tháng từ 390.000 đồng đến 4,29 triệu đồng; 6 tháng từ 780.000 đồng đến 8,58 triệu đồng…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 31.12.2020. Trong trường hợp chủ phương tiện đã nộp phí theo quy định cũ sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ phương tiện vào chu kỳ tiếp theo.

Thanh Xuân

Thanh niên

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang