logo

HAG đặt kế hoạch 2020 lỗ 356 tỷ đồng, kinh doanh chuối chiếm 82% cơ cấu doanh thu

09-06-2020 10:09:07+07:00
09/06/2020 10:09 0
  •  

HAG đặt kế hoạch 2020 lỗ 356 tỷ đồng, kinh doanh chuối chiếm 82% cơ cấu doanh thu

Tuy đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 5,000 tỷ đồng, gấp 2.4 lần kết quả năm 2019, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) lại dự kiến lỗ ròng hơn 300 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của HAG dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 5,082 tỷ đồng, gấp 2.4 lần thực hiện năm 2019, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su.

Cụ thể, theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái vẫn sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của HAG, dự kiến mang lại 4,672 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92% trong cơ cấu doanh thu.

Trong đó, HAG dự kiến sản lượng chuối năm 2020 đạt 350,591 tấn, mang lại doanh thu 4,187 tỷ đồng, đóng góp 82.4% cơ cấu doanh thu. Sản lượng mít được dự kiến đạt 12,715 tấn, mang về doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu. Sản lượng thanh long được dự kiến đạt 12,023 tấn, với 231 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 4.5% trong cơ cấu doanh thu.

Mặt khác, mủ cao su và một số loại cây khác được dự kiến mang lại doanh thu 146 tỷ đồng, đóng góp 2.9% cơ cấu doanh thu.

Theo HAG, trong năm 2020 của Công ty duy trì chăm sóc diện tích cây ăn trái đang có nhằm bảo vệ tính ổn định trong sản xuất kinh doanh song song với việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.

Còn các hoạt động khác mang lại doanh thu khoảng 264 tỷ đồng, đóng góp 5.2% trong cơ cấu doanh thu.

Tuy doanh thu thuần được kỳ vọng đạt hơn 5,000 tỷ đồng nhưng HAG lại dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.

Với kế hoạch lỗ, HAG trình cổ đông không chia cổ tức năm 2020.

Muốn thâu tóm CTCP Chăn nuôi Gia Lai

Bên cạnh đó, tại Đại hội, HĐQT HAG sẽ trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện rà soát số liệu các khoản cho vay và các khoản phải thu CTCP Chăn nuôi Gia Lai đồng thời tiến hành chuyển đổi thành vốn góp cổ phần nhằm tái cấu trúc tài chính CTCP Chăn nuôi Gia Lai theo hướng tăng vốn, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay, chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất.

Từ đó, HAG sẽ mua lại cổ phần của CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tham gia điều hành.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang