HAS: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp BKS

11-06-2020 17:13:00+07:00
11/06/2020 17:13 0
  •  

HAS: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp BKS

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp BKS như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200611_20200611 - HAS - NQ Va BB Hop DHDCD Thuong Nien Va BB Hop BKS.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang