HAS: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức và Biên bản họp Ban kiểm soát

25-06-2020 17:20:00+07:00
25/06/2020 17:20 0
  •  

HAS: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức và Biên bản họp Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức và Biên bản họp Ban kiểm soát như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200625_20200625 - HAS - NQ HDQT Ve Tra Co Tuc Va BB Hop BKS.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang