HAS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

26-06-2020 16:58:00+07:00
26/06/2020 16:58 0
  •  

HAS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần HACISCO thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200626_20200626 - HAS - CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan Nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang