logo

HDBank đã phát hành 2,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

17-06-2020 16:13:02+07:00
17/06/2020 16:13 0
  •  

HDBank đã phát hành 2,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ  

Ngày 16/06/2020, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HOSE: HDB) công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020.

Theo đó, HDBank đã phát hành 2,000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu vào ngày 10/06/2020. Lãi suất phát hành thực tế là 5.5-5.9%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, không kèm theo chứng quyền.

Trái chủ của HDBank là 2 doanh nghiệp trong nước, mỗi doanh nghiệp nắm giữ 1,000 tỷ đồng trái phiếu.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang