HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2020 tăng 13%, dự kiến tăng vốn thêm 6,300 tỷ đồng

01-06-2020 22:36:09+07:00
01/06/2020 22:36 2
  •  

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2020 tăng 13%, dự kiến tăng vốn thêm 6,300 tỷ đồng

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 tăng 13%, tăng vốn điều lệ thêm gần 6,300 tỷ đồng, phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế và 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi là một số nội dung đáng chú ý được Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 tăng 13%

Năm 2020, HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5,661 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2019.

Để đạt được lợi nhuận đề ra, HDBank đặt mục tiêu tổng huy động đạt 275,246 tỷ đồng, tăng 35% và dư nợ tín dụng đạt  177,970 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, tổng huy động vốn bao gồm huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng. Dư nợ tín dụng thực hiện tối đa không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt.

Bên cạnh đó, HDBank cũng hướng đến mục tiêu tổng tài sản tăng 33% so với đầu năm, đạt 305,372 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Muốn tăng vốn thêm gần 6,300 tỷ đồng

Tại Đại hội, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

Với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 50 cp phát hành thêm.

Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tổng cộng 482.96 triệu cp, tương đương giá trị 4,830 tỷ đồng theo mệnh giá.

Ở phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phân phối là 100:15, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 15 cp thưởng phát hành thêm.

Qua đó, HDBank dự kiến phát hành 144.89 triệu cp, tương đương giá trị 1,449 tỷ đồng theo mệnh giá.

Theo HDBank, nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy và thặng dư vốn cổ phần của HDBank trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.

Với tổng số tiền hơn 6,278 tỷ đồng thu được sau khi phát hành thêm cổ phiếu,HDBank dự kiến chi 1,000 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc đầu tư trụ sở mở rộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đồng thời trích 3,000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn. Phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Nếu phát hành thành công, HDBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ  9,810 tỷ đồng lên mức hơn 16,088 tỷ đồng trong năm 2020.

Dự kiến phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Theo tài liệu, HDBank trình cổ đông chấp thuận phương án phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế cho nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ theo chương trình Euro Medium Term Note và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền. Đồng tiền phát hành và thanh toán gốc, lãi của trái phiếu là Đô la Mỹ (USD). Kỳ hạn dự kiến tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm, kể từ ngày phát hành.

Mệnh giá trái phiếu tối thiểu 50,000 USD và là bội số của 1,000 USD. Thời gian phát hành dự kiến được thực hiện trong thời gian từ năm 2020 đến 2024.

Muốn phát hành tối đa 15,000 trái phiếu chuyển đổi

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế, HDBank cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 5,000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10,000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10,000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng 100% mệnh giá.

Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi là 05 năm, 1 ngày kể từ ngày phát hành.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và có thể đăng ký niêm yết tại HOSE.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang