HEP: Trần Thị Ngọc Liên - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 15,000 CP

29-06-2020 09:16:00+07:00
29/06/2020 09:16 0
  •  

HEP: Trần Thị Ngọc Liên - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 15,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Ngọc Liên
- Mã chứng khoán: HEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,500 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Thị Huệ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 309,900 CP (tỷ lệ 5.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 15,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,500 CP (tỷ lệ 0.32%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/06/2020.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang