HNG đặt kế hoạch 2020 có lãi 566 tỷ đồng

09-06-2020 13:27:21+07:00
09/06/2020 13:27 0
  •  

HNG đặt kế hoạch 2020 có lãi 566 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần gấp 2.4 lần thực hiện năm 2019 và có lãi trước thuế 566 tỷ đồng.

Năm 2020, HĐQT HNG đặt kế hoạch 4,307 tỷ đồng doanh thu thuần và 566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với thực hiện năm 2019, HNG hướng đến mục tiêu doanh thu thuần gấp 2.4 lần và thoát lỗ.

Trong đó, cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho Công ty.

Cụ thể, sản lượng chuối được dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 316,111 tấn, mang lại doanh thu 3,708 tỷ đồng, đóng góp 86.09% trong cơ cấu doanh thu. Mít được dự kiến có sản lượng 12,565 tấn, mang lại doanh thu 239 tỷ đồng, đóng góp 5.55% trong cơ cấu doanh thu. Sản lượng thanh long được dự kiến đạt 10,973 tấn, mang lại doanh thu 215 tỷ đồng, đóng góp 4.99% trong cơ cấu doanh thu.

Cao su và một số loại cây khác dự kiến sẽ mang về doanh thu 145 tỷ đồng, đóng góp 3.37% cơ cấu doanh thu.

Mặc dù đặt kế hoạch có lãi hơn 500 tỷ đồng, HĐQT trình cổ đông không thực hiện chia cổ tức năm 2020.

Với kế hoạch kinh doanh tập trung vào cây ăn trái, HNG cũng đề ra kế hoạch đầu tư chủ yếu là cây ăn trái và cây cao su trong năm 2020.

Trong đó, trọng tâm là duy trì chăm sóc diện tích cây ăn trái đang có. Đồng thời, tùy vào quỹ đất dôi dư và nguồn lực tài chính, Công ty sẽ trồng thêm chuối để đạt mục tiêu quy mô 15,000 ha chuối trong tương lai.

Đối với cây cao su, Công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay, giá cao su vẫn còn thấp.

Trong năm 2019, HNG đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái. Đến nay Công ty đã trồng được 18,305 ha các loại cây ăn trái, trong đó 5,736 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là chuối, xoài, mít, bưởi và thanh long.

Ngoài ra, Công ty vẫn duy trì chăm sóc 31,085 ha cao su và khai thác các vườn cây đến tuổi thu hoạch.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang