HPW: Vũ Hồng Dương - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 103,500 CP

15-06-2020 10:30:00+07:00
15/06/2020 10:30 0
  •  

HPW: Vũ Hồng Dương - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 103,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hồng Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HPW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 393,100 CP (tỷ lệ 0.53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 103,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/07/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang