HVG: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp Công ty TNHH Châu Á cho VTF

08-06-2020 16:59:00+07:00
08/06/2020 16:59 0
  •  

HVG: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp Công ty TNHH Châu Á cho VTF

Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp Công ty TNHH Châu Á cho VTF như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200608_20200608 - HVG - HDQT - Nghị quyết chuyen nhuong cp ASI - signed.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang