IR AWARDS 2020: CTCP CMC (HOSE: CVT)

28-06-2020 21:00:00+07:00
28/06/2020 21:00 2
  •  

IR AWARDS 2020: CTCP CMC (HOSE: CVT)

CTCP CMC (HOSE: CVT) là doanh nghiệp độc lập được thành lập theo hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước là công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành công ty cổ phần CMC theo quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23/03/2006 của Bộ trưởng bộ xây dựng. Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp do quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005. Là một đơn vị có truyền thống và bề dày trong nghành sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam, công ty là một trong những đơn vị sản xuất gạch Ceramic có tên tuổi và thương hiệu hàng đầu cả nước.

Mời các nhà đầu tư bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 cho CTCP CMC (HOSE: CVT) tại website của Chương trình IR Awards 2020.

45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR

CTCP CMC (HOSE: CVT) là một trong 45 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua 729 doanh nghiệp niêm yết để lọt vào Vòng 2 - Bình chọn IR của Chương trình IR Awards 2020.

Để lọt vào vòng Bình chọn IR, doanh nghiệp niêm yết phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn vào vòng Bình chọn IR.

IR AWARDS 2020

Tiêu chí chọn 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia bình chọn IR

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Nhà đầu tư bình chọn | Định chế tài chính đánh giá

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

IR AWARS 2020

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang