logo

KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings

19-06-2020 17:03:00+07:00
19/06/2020 17:03 0
  •  

KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200619_20200619 KIS CBTT_Quyet dinh BOD ve vay von nam 2020.pdf
20200619_20200619 KIS NQ BOD ve vay von nam 2020.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang