KIS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

18-06-2020 16:53:00+07:00
18/06/2020 16:53 0
  •  

KIS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 KIS CBTT thay doi so co phieu co quyen bieu quyet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang