LGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

17-06-2020 09:09:00+07:00
17/06/2020 09:09 0
  •  

LGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200617_20200616 - LGC - NQ va BB DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang