LGC: Thông báo thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

09-06-2020 13:26:00+07:00
09/06/2020 13:26 0
  •  

LGC: Thông báo thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII thông báo thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200609_20200609 - LGC - Thu moi va tai lieu dai hoi co dong thuong nien nam tai chinh 2019 .pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang