LGL: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29-06-2020 13:24:00+07:00
29/06/2020 13:24 0
  •  

LGL: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200629_20200629 - LGL - NQ va Bien ban hop DHDCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang