LGL: Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty

30-06-2020 08:57:00+07:00
30/06/2020 08:57 0
  •  

LGL: Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - LGL - CBTT cap nhat sua doi Dieu le cong ty.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang