LGL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

17-06-2020 14:15:00+07:00
17/06/2020 14:15 0
  •  

LGL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết  của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã CK: LGL) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200617_20200616 - LGL - TB vv niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang