LIX: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

25-06-2020 17:18:00+07:00
25/06/2020 17:18 0
  •  

LIX: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố Quy chế nội bộ về Quản trị công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200625_20200625 - LIX - CBTT QUY CHE NOI BO VE QUAN TRI CONG TY.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang