LM7: CBTT về việc ký HĐ kiểm toán soát xét báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020

22-06-2020 09:28:00+07:00
22/06/2020 09:28 0
  •  

LM7: CBTT về việc ký HĐ kiểm toán soát xét báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.LM7_2020.6.22_5526f8a_Cong_bo_thong_tin_hd_ktoan_2020.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang