MLC: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

02-06-2020 07:59:00+07:00
02/06/2020 07:59 0
  •  

MLC: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.MLC_2020.6.2_88faedd_Cong_bo_thong_ti_chia_co_tuc_n20200601034757401_Signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang