MLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16-06-2020 14:49:00+07:00
16/06/2020 14:49 0
  •  

MLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLC của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 10.06167%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,006.167 đồng. Tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị đồng).
          - Thời gian thực hiện: 08/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 08/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang