MLS: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,260,000 CP

22-06-2020 11:43:00+07:00
22/06/2020 11:43 0
  •  

MLS: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,260,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)
- Mã chứng khoán: MLS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,260,000 CP (tỷ lệ 31.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Nguyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10,000 CP (tỷ lệ 0.25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,260,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: thoái vốn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/07/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang