MLS: Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

18-06-2020 13:16:00+07:00
18/06/2020 13:16 0
  •  

MLS: Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Nguyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MLS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/07/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang