logo

MML lên kế hoạch tăng trưởng, phát hành 2.6 triệu cp ESOP trong năm 2020

22-06-2020 12:00:00+07:00
22/06/2020 12:00 3
  •  

MML lên kế hoạch tăng trưởng, phát hành 2.6 triệu cp ESOP trong năm 2020

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 mà CTCP Masan MeatLife (UPCoM: MML) vừa công bố, Công ty đề ra kế hoạch tăng trưởng trong năm 2020 với doanh thu thuần đạt tối đa 18 ngàn tỷ đồng và lãi ròng đạt tối đa 500 tỷ đồng.

Ở năm trước, MML đã mang về 13,799 tỷ đồng doanh thu thuần và 115 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm hơn 1% và 50% so với kết quả đạt được ở năm 2018. Với kết quả kinh doanh trên, HĐQT Công ty đề xuất không chia cổ tức 2019 cho cổ đông.

Bước sang năm 2020, Công ty đề ra kế hoạch doanh thu thuần dao động từ 16 ngàn tỷ đồng đến 18 ngàn tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 16% - 30% về doanh thu; đối với lãi ròng của Công ty (sau khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường) ước đạt từ 200 - 500 tỷ đồng, tương ứng gấp từ 1.7 đến 4.3 lần so với kết quả đạt được ở năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh 2020 của MML
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 của MML

Phát hành tối đa 0.8% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm ESOP

Nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động trong Công ty, các công ty con và công ty liên kết trong năm qua, MML đã đề xuất phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với tổng số lượng phát hành dự kiến tối đa đạt 0.8% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành, tương ứng gần 2.6 triệu cp; giá phát hành cổ phiếu bằng mệnh giá (10,000 đồng/cp); thời gian dự kiến phát hành trong năm 2020 hoặc trước tháng 5/2021.

Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được Công ty sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty. Hiện, MML chưa đề cập đến việc hạn chế chuyển nhượng của những cổ phiếu ESOP này.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang