NamABank dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2020, góp vốn vào công ty tài chính

18-06-2020 15:12:03+07:00
18/06/2020 15:12 9
  •  

NamABank dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2020, góp vốn vào công ty tài chính

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Nam Á (OTC: NamABank), NamABank đề ra kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất 2020 đạt 1,000 tỷ đồng, dự kiến niêm yết trên HOSE và mua cổ phần của công ty tài chính.

Chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 đạt 1,000 tỷ đồng

NamABank đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 1,000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 116,000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 92,000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019.

Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 82,000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2020

Do nhiều yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết, hiện tại NamABank đã thực hiện gửi hồ sơ đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của NamABank, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục niêm yết chứng khoán. Do đó, HĐQT sẽ trình cổ đông niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của NamABank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) chậm nhất đến ngày 31/12/2020.

Giảm mức vốn góp tại Công ty AMC, mua cổ phần Công ty tài chính

Hiện Công ty AMC đang hoạt động dưới hình thức công ty con của NamABank, tuy nhiên theo Công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trường hợp Công ty AMC hoạt động như 1 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì phải thực hiện giảm mức vốn góp, mua cổ phần hiện tại để AMC thành doanh nghiệp góp vốn, mua cổ phần, không phải là công ty con, công ty liên kết của NamABank.

Do đó, NamABank sẽ trình cổ đông thay đổi hình thức tổ chức của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á (Công ty AMC). Trong đó, giảm mức vốn góp của NamABank tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn, sau khi được NHNN chấp thuận.

NamABank cũng dự định góp vốn, mua cổ phần của Công ty tài chính với vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn do HĐQT quyết định.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang