Nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, DHM nói gì?

03-06-2020 10:15:00+07:00
03/06/2020 10:15 0
  •  

Nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, DHM nói gì?

CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) vừa có văn bản giải trình đối với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đơn vị kiểm toán cho biết đơn vị này được bổ nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của DHM vào ngày 03/04/2020 nên không thể tham gia chứng kiến kiểm kê thực tế tiền mặt và hàng tồn kho tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2019. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu đối với số dư tiền mặt và hàng tồn kho tại ngày 31/12/2019 với giá trị được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019 lần lượt là 35 tỷ đồng và 124 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại ngày 31/12/2019, DHM chưa xác định giá trị hợp lý của của các khoản đầu tư vào CTCP khai khoáng Luyện kim Bắc Việt, CTCP Công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá sẽ không phát sinh tổn thất đối với khoản đầu tư vào CTCP Khai khoáng luyện kim Bắc Việt, do đó, DHM không trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2018. Với các thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán xác định nếu DHM trích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn nêu trên thì khoản mục “Đầu tư tài chính dài hạn” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2019 sẽ tăng 12 tỷ đồng, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 chỉ tiêu “Chi phí tài chính” sẽ tăng với số tiền 12 tỷ đồng và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” tại ngày 01/01/2019 sẽ giảm đi tương ứng số tiền là 12 tỷ đồng. Đồng thời, tại ngày 31/12/2019, DHM sẽ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn nêu trên. Theo đó, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, chỉ tiêu “Chi phí tài chính” sẽ giảm đi số tiền 12 tỷ đồng.

Khoản mục “Đầu tư tài chính dài hạn” và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của DHM không thay đổi do tại thời điểm 31/12/2019, Công ty không phát sinh khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập đối với khoản đầu tư vào CTCP Khai khoáng Luyện kim Bắc Việt.

Trước ý kiến ngoại trừ trên của đơn vị kiểm toán, DHM đã có văn bản giải trình những vấn đề này.

Cụ thể, Công ty cho biết, dịch bệnh Covid-19 bùng phát bất ngờ từ giữa tháng 3/2020, đúng vào thời gian đơn vị kiểm toán thực hiện các thủ tục, nghiệp vụ kiếm toán báo cáo tài chính kết thúc vào 31/12/2019. Các đơn vị, tổ chức phải tự cách ly, phòng chống lây lan dịch bệnh, khiến đơn vị không hoàn thành được báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định. Vì thế, do thời gian thực hiện kiểm toán kéo dài, đơn vị kiểm toán và DHM không thống nhất được các điều kiện phát sinh nên hai bên đã thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký.

Vào ngày 03/04/2020, DHM bổ nhiệm đơn vị kiểm toán mới thực hiện kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2019, do đó, đơn vị kiểm toán đã không thể tham gia chứng kiến kiểm kê vào thời điểm 31/12/2019.

Về khoản đầu tư tài chính dài hạn, theo DHM, kết quả kinh doanh năm 2018 của đơn vị liên kết là CTCP Khai khoáng Luyện kim Bắc Việt  được ghi nhận sau thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2018 của DHM. Ban Tổng Giám đốc DHM đánh giá tại ngày 31/12/2018, Công ty chưa phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào CTCP Khai khoáng Luyện kim Bắc Việt với giá trị ước tính 12 tỷ đồng. do tại thời điểm 31/12/2018 khoản đầu tư này chưa phát sinh tổn thất. Đồng thời, các khoản đầu tư tài chính của CTCP Khai khoáng Luyện kim Bắc Việt tính theo giá trị thị trường tại ngày 31/12/2018 là có lãi và có thể gia tăng trong tương lai nên vẫn đảm bảo bù đắp các chi phí đầu tư tài chính và có lợi nhuận. Bên cạnh đó, thực tế kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 có lãi và bù đắp khoản lỗ năm 2018 nên không phát sinh khoản dự phòng đầu tư cần trích lập đối với khoản đầu tư này.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang