logo

Nhiệt điện Quảng Ninh đặt kế hoạch lãi năm 2020 giảm phân nửa

10-06-2020 11:50:55+07:00
10/06/2020 11:50 1
  •  

Nhiệt điện Quảng Ninh đặt kế hoạch lãi năm 2020 giảm phân nửa

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2020. Công ty đặt chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm gần 351 tỷ đồng, giảm 46% so với thực hiện năm 2019.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa công bố, ban lãnh đạo QTP dự báo 2020 sẽ là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của QTP. Sản lượng kế hoạch được giao ở mức cao hơn năm 2019 (vượt mức sản lượng thiết kế gần 10%), trong khi tình trạng chất lượng thiết bị các tổ máy đã suy giảm, vận độ khả dụng, tin cậy trong hành không cao, ngược lại suất tiêu hao than vẫn cao hơn nhiều so với phương án giá điện (PAGĐ).

Mặt khác, lượng than cung cấp không đáp ứng theo tỷ lệ chủng loại của PAGĐ; ảnh hưởng của điều chỉnh giá bán điện hợp đồng theo suất hao nhiệt trong trong PAGĐ ...

Công ty đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm nay ở mức gần 7.9 tỷ kWh; sản lượng điện bán đạt hơn 7.1 tỷ kWh. Tổng doanh thu và lãi sau thuế dự kiến là 9,813 tỷ đồng và gần 351 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 46% so với năm trước.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng trong năm 2020 dự kiến là 132.40 tỷ đồng, chủ yếu là giải ngân cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2 (130.23 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến chi hơn 4 tỷ đồng cho 9 hạng mục tài sản cố định cho kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

Kết quả kinh doanh từ 2016-2019 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 của QTP. Đvt: Tỷ đồng

Trong quý 1/2020, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty giảm hơn 47% so cùng kỳ, chỉ thu về ở mức 166 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh là do Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu bán điện theo quy định của Bộ Công Thương. Do đó, QTP báo lỗ hơn 6 tỷ đồng trong quý 1 (cùng kỳ lãi sau thuế gần 149 tỷ đồng).

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang