PAC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

30-06-2020 17:02:00+07:00
30/06/2020 17:02 0
  •  

PAC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - PAC - NQ HDQT so 306 vv bau chu tich HDQT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang