PAC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

09-06-2020 17:32:00+07:00
09/06/2020 17:32 0
  •  

PAC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200609_20200609 - PAC - TB thoi gian va dia diem hop DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang