PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

25-06-2020 15:24:00+07:00
25/06/2020 15:24 0
  •  

PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Tấn Hồng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: PIC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 39,881 CP (tỷ lệ 0.12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư dài hạn
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/07/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang