RIC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và điều lệ công ty sửa đổi

17-06-2020 14:12:00+07:00
17/06/2020 14:12 0
  •  

RIC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và điều lệ công ty sửa đổi

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và điều lệ công ty sửa đổi như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200617_20200617 - RIC - NQ & BB DHDCD TN 2020 & Dieu le sua doi.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang