Sau 1 năm, đánh giá của MSCI về chứng khoán Việt Nam có gì thay đổi?

20-06-2020 11:10:49+07:00
20/06/2020 11:10 5
  •  

Sau 1 năm, đánh giá của MSCI về chứng khoán Việt Nam có gì thay đổi?

MSCI đưa ra đánh giá tích cực hơn về khoản mục “Thanh toán và bù trừ” của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường kỳ tháng 6/2020 (MSCI Global Market Accessibility Review), MSCI giữ nguyên hầu hết đánh giá của năm 2019, chỉ bỏ đoạn “không có tổ chức bù trừ chính thức và VSD đóng vai trò là cơ quan bù trừ chứng khoán” trong mục “thanh toán và bù trừ”.

Đánh giá cụ thể của MSCI về thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

Giới hạn sở hữu nước ngoài: Các công ty ở một số ngành và lĩnh vực nhạy cảm vẫn bị giới hạn về sở hữu nước ngoài.

Room ngoại còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài: Thị trường cổ phiếu chịu ảnh hướng lớn từ vấn đề room nước ngoài.

Quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài: Một số thông tin doanh nghiệp vẫn không có tiếng Anh. Bên cạnh đó, quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do quy định giới hạn sở hữu nước ngoài nghiêm ngặt áp dụng đối với tổng tỷ trọng sở hữu nước ngoài nói chung và sở hữu của từng nhà đầu tư nói riêng.

Mức độ tự do trên thị trường ngoại hối: Hiện chưa có thị trường giao dịch tiền tệ ở nước ngoài và thị trường giao dịch trong nước còn hạn chế (giao dịch ngoại tệ phải liên quan tới giao dịch chứng khoán).

Đăng ký đầu tư và mở tài khoản: Thủ tục đăng ký online đã được đơn giản hóa và cắt ngắn. Đăng ký giao dịch là bắt buộc và việc mở tài khoản cần được VSD thông qua.

Các quy định về thị trường: Các quy định về thị trường chưa có đầy đủ bằng tiếng Anh.

Luồng thông tin: Các thông tin về thị trường chứng khoán thường không có bản tiếng Anh hoặc không đủ chi tiết.

Thanh toán và bù trừ: Không có công cụ vay thấu chi và giao dịch cần ứng tiền trước.

Khả năng chuyển nhượng: Giao dịch bên ngoài sàn giao dịch bị cấm và chuyển nhượng hiện vật cần được UBCK chấp thuận.

Đối với phần đánh giá định lượng, MSCI giữ nguyên toàn bộ đánh giá của năm 2019.

Ngoài ra, MSCI cũng nhắc nhở rằng chỉ số MSCI Iceland Indexes được vào danh sách xem xét điều chỉnh sang “thị trường cận biện” (Frontier Markets).

Vũ Hạo

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang