logo

SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 12,088 tỷ đồng

22-06-2020 15:03:28+07:00
22/06/2020 15:03 4
  •  

SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 12,088 tỷ đồng 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 4348/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (OTC: SeABank) từ 9,369 tỷ đồng lên 12,088 tỷ đồng.

NHNN chấp thuận việc SeABank tăng vốn điều lệ từ 9,369 tỷ đồng lên 12,088 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ SeABank thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/04/2019.

SeABank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SeABank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 mới đây của SeABank, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 9,369 tỷ đồng lên tối đa 12,088 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 29% thông qua 2 đợt.

Đợt 1, Ngân hàng sẽ phát hành gần 131.17 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 14% được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019. Thời điểm phát hành trong năm 2020 hoặc theo quyết định của HĐQT.

Đợt 2, Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 140.7 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Thời điểm, phương thức và giá bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

Trước đó, SeABank đã giữ mức vốn điều lệ 4,466 tỷ đồng trong suốt 5 năm 2013-2017. Mãi đến năm 2018, SeABank mới tăng vốn lên 7,688 tỷ đồng sau khi phát hành thêm hơn 222 triệu cp. Và năm 2019, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 9,369 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu.

Quá trình tăng vốn điều lệ của SeABank. Đvt: Tỷ đồng
(*) Kế hoạch vốn điều lệ dự kiến năm 2020

ĐHĐCĐ SeABank đã thông qua kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng 12%, nguồn vốn huy động và giấy tờ có giá tăng 13.8%, dư nợ tín dụng tăng 13.6% so với năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 1,506 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Như vậy, kết thúc quý 1, SeABank đã thực hiện được 21% kế hoạch lãi trước thuế khi đạt 309 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 308 tỷ đồng lãi sau thuế. Tính đến ngày 31/03/2020, tổng tài sản của SeABank giảm 6% so với đầu năm chỉ còn 148,500 tỷ đồng, cho vay khách hàng của đạt 97,137 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt 98,611 tỷ đồng.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang